יוסף לופטיג

(1930-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography

Camps גרוס-רוזן

Born טשיבנייהLived

סיפור חיים

תמונה אחת שאיש אינו זוכר לספר מיהו, אפילו שם המצאנו לו, יהיה זיכרו ברוך.

יוצר הזיכרון

שלמה רוזנטל

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

2 משפחה ומכרים
אלימלך גרוס
אלימלך גרוס
שלמה   רוזנטל
שלמה רוזנטל