ברטה קופליאנסקי
Kopelianski Berta
(1894-1920)
Date of death : 2/9/1920Place of death : adconen

Short Biography


Born rigaLived adconen

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

הארי הינדין

קשר לדף הזיכרון Grandmother

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
הארי הינדין
הארי הינדין