חיים אבנר
Avner Haiem
(1880-1942)
Date of death : 1/6/1942Place of death :

Short Biography

Grand children (Grandson) אבנר חיים
Camps טרנסניסטריה מוגילב

Born דורוהויLived דורוהוי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

חיים מוסקוביץ

קשר לדף הזיכרון Grandfather

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
חיים מוסקוביץ
חיים מוסקוביץ