יעקב צבי שולמן הוכבאום
Schulmann Hauchbaum
(1879-1943)
Date of death : 1943Place of death :

Short Biography

Grand children (Grandson) בן-חורין (great granddaughter) הילה בן-אשר (great grandson) אמיר בן-אשר
Camps אושוויץ

Born Lived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עדנה בן-אשר

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדנה בן-אשר
עדנה בן-אשר