לאה וייסברג לשעבר
Laicze
(1905-1944)
Date of death : 1944Place of death :

Short Biography


Born צשנוב cieszanowLived קטוביץ'

סיפור חיים

ללייצ'ה היו שלושה ילדים. לבעלה קראו זעליג.
הם גרו בקטוביץ'. הגיעו לגטו בלז'ץ ושם מצאו את מותם.

יוצר הזיכרון

לאה שרייבר

קשר לדף הזיכרון Niece

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
לאה שרייבר
לאה שרייבר