אדלה בסנר
Adela Besner
(1894-1943)
Date of death : 1943Place of death : Mogilev

Short Biography

Camps טרנסניסטריה

Born Suceaveni Lived wien

סיפור חיים


בת דודה של אימי היא ובעלה גרו עד לפני המלחמה בוינה,ובנשת 1940 הם חזרו לצרנוביץ.
ההורים גורשו כמו כולנו לטרנסיטריה, וב1942 הם נספו שם.הבת הצליחה להינצל וב 1946 היא עלתה לפלשתינה.
בזמן מלחמת השחרור החבר שלה נהרג במלחמה, והיא לא הצליחה להתאושש מכך.
לצערנו היא התאבדה, ובזה נכחדה המשפחה שלה.עחעעחסחע


  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה
והיא לא יכלה יותר לסבול והתעבדה וזה הקץ של משפחה זו


  
בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה

והיא לא יכלה יותר לסבול והתאבדה וזה הקץ של משפחה זו

hdhddhd  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה

והיא לא יכלה יותר לסבול והתאבדה וזה הקץ של משפחה זו

  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה

והיא לא יכלה יותר לסבול והתאבדה וזה הקץ של משפחה זו

  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה

והיא לא יכלה יותר לסבול והתאבדה וזה הקץ של משפחה זו

  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה

והיא לא יכלה יותר לסבול והתאבדה וזה הקץ של משפחה זו

  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה

והיא לא יכלה יותר לסבול והתאבדה וזה הקץ של משפחה זו

ילגלגלגלג

 
  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה
והיא לא יכלה יותר לסבול והתעבדה וזה הקץ של משפחה זו
 
  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה
והיא לא יכלה יותר לסבול והתעבדה וזה הקץ של משפחה זו
  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה
והיא לא יכלה יותר לסבול והתעבדה וזה הקץ של משפחה זו

  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה
והיא לא יכלה יותר לסבול והתעבדה וזה הקץ של משפחה זו

  בת דודה של אימה שלי היא בעלה מקס ובתם היחידה גרו עד המלחמה ב-וינה ב-1940 הם חזרו ל-צרנוביץ גורשה כמו כולנו ל-טרנסניסטריה ההורים ניספו שם ב-1942 הבת ניצלה   והצליחה עם קבוצת יתומים להגיעה ב-1946 לפלסטינה . בזמן מלחמת השיחרור ב-1948 החבר שלה -של הבת נפל-נהרג במלחמה
והיא לא יכלה יותר לסבול והתעבדה וזה הקץ של משפחה זו

יוצר הזיכרון

צבי ליקבורניק

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
צבי ליקבורניק
צבי ליקבורניק