משה שורצולד

(1893-2013)
Date of death : 10/5/2013Place of death :

Short Biography

Parents (Father) שוורצוולד ראובן

Born Lived לבוב

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עליזה בר

קשר לדף הזיכרון Grandfather

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עליזה בר
עליזה בר