יוצר הזיכרון

יצחק איגנצי פינסטר

קשר לדף הזיכרון Grandfather

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יצחק איגנצי פינסטר
יצחק איגנצי פינסטר