גולדה כוהנה
Golda Cohena
(1893-1943)
Date of death : 2/24/1943Place of death : אושוויץ

Short Biography

Camps אושוויץ

Born קשבובLived נפטרה הייד

סיפור חיים

סבתי. אם אימי נרצחה עםארבעת ילדיה ושתי נכדותיה זכרם אתי לער

יוצר הזיכרון

Marc Ortner

קשר לדף הזיכרון Grandmother

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
Marc Ortner
Marc Ortner