מרים סנדיק
sendyk
(1919-1942)
Date of death : 7/3/1942Place of death : אושוויץ
Place of Burial : אושויץ - Plot No. - Gravestone photo
Display Map

Short Biography

Camps אושוויץ

Born Lived

סיפור חיים

היתה במחנה ריכוז בבריסל ומשם נלקחה ברכבת לאושוויץ

יוצר הזיכרון

איתן סנדיק

קשר לדף הזיכרון Grandmother

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
איתן סנדיק
איתן סנדיק