יוסף אשר לטקו

(1895-1944)
Date of death : 1944Place of death : wizcnice

Short Biography


Born wizcniceLived wizcnice

סיפור חיים

סבא היה איש פעלתן יוזם היה בעל נגרייה במקום מגוריו והעסיק מספר עובדים עבד גם מחוץ לאיזור מגוריו ובצע גם עבודות עבור ממשלת פולין. היה אהוד ומקובל בקהילתו. לאחר פרוץ המלחמה שלח את בנו הבכור (אבי -מנדל לטקו)  שהיה בגיל גיוס לאיזור רוסיה הלבנה שם גר אחיו מתוך כוונה שישאר שם עד יעבור זעם. מעדיות שהועברו לידיעתינו נמצא כי אשתו (סבתי) ,אמה ושני בנים נוספים נשלחו לגטו לובלין (בשנת 1941-1942)ומשם  לטרבלינקה. (בת אחת נורתה בפתח הבית בו גרו בשנת 1940 ).  ואילו הוא נשאר במקום מגוריו יחד עם בן נוסף והם הפעילו את הנגריה  למען הצבא הגרמני. עם התקרבות הצבא הרוסי לאיזור (1944) הוצאו הוא ,בנו ועוד מספר שורדים להורג ליד הנחל בכניסה לעיירה בה גרו

יוצר הזיכרון

רחל רוזנשטיין

קשר לדף הזיכרון Grandfather

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
רחל רוזנשטיין
רחל רוזנשטיין