ראובן מרכבקה

Short Biography


Born דומצובוLived דומצובו

סיפור חיים

ראובן-מרכבקה-בעלה של פייגה-מרכבקה,מהעיר-דומצובו-פולין ע"י-ברסט-ליטובסק,עיירת-נופש לעשירים יהודים,נרצח עם משפחתו-22/9/1942,היו לו -5-ילדים-בילה-15-הרש-13 היתר לא ידועין,אין פרטים נוספים

יוצר הזיכרון

דוד קורנבלום

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
דוד קורנבלום
דוד קורנבלום