משה היילברון

(1885-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושוויץ
Place of Burial : Auschwitz - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Spouse (Wife) היילברון רחל לאה
Children (Daughter) רוזנבאום רבקה רגינה
Camps אושוויץ

Born שארקוזאוילאקLived שארקוזאוילאק

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יהודית רוזנבאום

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יהודית רוזנבאום
יהודית רוזנבאום