חנה ויסנר

(1894-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושוויץ
Place of Burial : Auschwitz - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Siblings (Brother) רוזנבאום מרדכי מרטין (Brother) רוזנבאום אליהו אליאס
Camps אושוויץ

Born פוסטאהידגLived פוסטאהידג

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יהודית רוזנבאום

קשר לדף הזיכרון Niece

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יהודית רוזנבאום
יהודית רוזנבאום