שייבע אייזן
(ניקלסברג)
Date of death : 1943Place of death : מחנה השמדה בלז'ץ - Belzec
Place of Burial : מחנה השמדה בלז'ץ - Belzec - Plot No. משטחי הבטון והברזל זוהי מצבתם!!! -
Display Map

Short Biography

Spouse (Wife) אייזן אהרון - דוד
Camps בלז'ץ

Born טומאשוב - לובלסקיLived טומאשוב - לובלסקי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

פנינה סגל (אייזן)

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
פנינה סגל (אייזן)
פנינה סגל (אייזן)