פערל אפלבוים
(דרימלער)
Date of death : 1943Place of death : מחנה השמדה בלז'ץ - Belzec
Place of Burial : מחנה השמדה בלז'ץ - Belzec - Plot No. משטחי הבטון והברזל זוהי מצבתם!!! -
Display Map

Short Biography

Parents (Father) אליהו דרימלער (Mother) דרימלער שייבע
Children (Daughter) גיטל אפלבוים (Daughter) בונצ'ה אפלבוים (Son) יוסף אפלבוים (Daughter) צ'ופה-צילה אפלבוים
Siblings (Brother) דרימלער שמעלקי (Sister) רייפער מלכה (Brother) דרימלער דב (Sister) דרימלער רבקה לאה
Camps בלז'ץ

Born טומאשוב - לובלסקיLived טומאשוב - לובלסקי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

פנינה סגל (אייזן)

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
פנינה סגל (אייזן)
פנינה סגל (אייזן)