חיים רייפער

Date of death : 1914Place of death : טומשוב - לובלסקי
Place of Burial : lubelski - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Parents (Father) יוסף רייפער (Father) מלה רייפער (Father) טובה (גיטל) רייפער (Father) ישראל רייפער
Spouse (Husband) מלכה דרימלער

Born טומאשוב - לובלסקיLived טומאשוב - לובלסקי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

פנינה סגל (אייזן)

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
פנינה סגל (אייזן)
פנינה סגל (אייזן)