מלכה רייפער
(לבית דרימלער)
Date of death : 1910Place of death : טומשוב - לובלסקי
Place of Burial : lubelski - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Parents (Father) אליהו דרימלער (Mother) שייבע דרימלער (בת אריה)
Spouse (Husband) חיים רייפער
Children (Son) יוסף רייפער (Daughter) מלה רייפער (Daughter) טובה (גיטל) רייפער (Son) ישראל רייפער
Siblings (Brother) שמעלקי דרימלער (Brother) דב דרימלער (Sister) פערל דרימלער (Sister) רבקה-לאה דרימלער
Grand children (Grandson) חיים ברזלי (אייזן) (Grandson) יהושע ברזלי (אייזן)

Born טומאשוב - לובלסקיLived טומאשוב - לובלסקי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

פנינה סגל (אייזן)

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
פנינה סגל (אייזן)
פנינה סגל (אייזן)