אליהו דרימלער
Eliyahu Drymler
Date of death : 1943Place of death : מחנה השמדה בלז'ץ - Belzec
Place of Burial : משטחי הבטון והברזל, במחנה ההשמדה בלזץ' - Plot No. הם המצבה לזיכרם !!! -
Display Map

Short Biography

Spouse (Wife) שייבע דרימלער (בת אריה)
Children (Son) שמעלקי דרימלער (Daughter) מלכה דרימלער (Son) דב דרימלער (Daughter) פערל דרימלער (Daughter) רבקה-לאה דרימלער
Grand children (Grandson) מוטל דרימלער (בן דב) (Grandson) יוסף אפלבוים (בן פערל) (great granddaughter) פנינה סגל (אייזן) (Grandson) יוסף רייפער (בן מלכה) (Grandson) ישראל רייפער (בן מלכה)
Camps בלז'ץ

Born טומאשוב - לובלסקיLived טומאשוב - לובלסקי

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

פנינה סגל (אייזן)

קשר לדף הזיכרון great granddaughter

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
פנינה סגל (אייזן)
פנינה סגל (אייזן)