פייגע צפורה וגמייסטר
rafman
(1914-1987)
Date of death : 1987Place of death : קרית מוצקין

Short Biography

Parents (Father) רפמן אברהם (Mother) רפמן רויזה
Siblings (Sister) בלנדר שורע (Sister) נרציזנפלד יוכבד (Brother) רפמן שאול (Brother) רפמן לייביש אריה (Brother) רפמן חסקל (Brother) רפמן יצחק

Born tomaszow lubelskieLived tomazsow lubelskie

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יחיאל נרקיס

קשר לדף הזיכרון Nephew

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יחיאל נרקיס
יחיאל נרקיס