שאול רפמן

(1892-2012)
Date of death : 2012Place of death : belzec
Place of Burial : belzec - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Parents (Father) רפמן אברהם (Mother) רפמן רויזה
Siblings (Sister) נרציזנפלד יוכבד
Camps בלז'ץ

Born tomaszowLived lubicha

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יחיאל נרקיס

קשר לדף הזיכרון Nephew

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יחיאל נרקיס
יחיאל נרקיס