פרל נודלמן לבית צימרמן

(1897-1942)
Date of death : 1/1/1942Place of death : TREBLINKA

Short Biography

Children (Daughter) גולדמן לבית נודלמן חנה (Daughter) נודלמן רייזל (Son) נודלמן אלתר
Grand children (Grandson) גולדמן זבו (Grandson) גולדמן אוריש (Grandson) נודלמן שולם

Born OSTROWIECLived KUNOW

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

Pnina Nudelmn Pantofaro

קשר לדף הזיכרון Grandaugther

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
Pnina Nudelmn Pantofaro
Pnina Nudelmn Pantofaro