שמעיה אביש

(1894-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושוויץ
Place of Burial : Auschwitz - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps אושוויץ

Born Jasina CarpattenLived

סיפור חיים

סבא שלי היקריש לי תמונה שלך עם סבתא. יש את הסיפורים של אמא עלייך- איך טיפלת בסוסים בבית .חושבת עלייך הרבהיש לי משפחה , יש לי שתי בנות הילה ומורן - ואנחנו חושבות עלייך הרבהיש לנו שתי תמונה - אתה במדי חייל ואתה עם סבתאלא שוכחת - תנוח על מקומך בשלוםאנחנו  זוכרים ולא שוכחים מה שעשו בני העוולה האלה - לשואנכדתך מירהיוצר הזיכרון

מירה לוי

קשר לדף הזיכרון Grandaugther