יעקב וייס

(1924-1947)
Date of death : 7/8/1947Place of death :

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

הצטרף לתנועת בית"ר. בתקופת לימודיו בבית ספר במונקאץ'. החל מ-1944 בבודפשט. פעיל מכזי של תנועתו במחתרתץ עסק בהצלת יהודים ממקומות האיסוף לקראת גירוש, כאשר מסר לידהם תעודות מזויפות. בעזרתו וה\בהשפעתו הגיעה קבוצת חברי תנועתו לבודפשט והצטרפה לפעילות המחתרתית של בית"ר. עזב את הונגריה ביוני 1944 ברכבת "הועדה לעזרה והצלה" החל מ1945 בארץ. השתתף בפעולות מזויונות נגד הבריטים, נתפס ונידון למוות וסירב לחתום על בקשת חנינה. ביולי 1947 בוצע גזר הדין  

יוצר הזיכרון

דניאל בן דב

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
דניאל בן דב
דניאל בן דב