יוסף יונג

(1926-2002)
Date of death : 12/25/2002Place of death :

Short Biography


Born מוקצ'יבו - MunkácsLived

סיפור חיים

לאחר כניסת הגרמנים להונגריה ב'19.3.1944, ברח מגטו מונקאץ', הסתתר ביער ולאחר
זמן ברח בעזרת תעודות מזויפות שקיבל מהתנועה והגיע לבודפשט. הצטרף לפעילות
מחתרתית של תנועתו. ביצע שליחויות נועזות, באחת מהן נתפס במפקדת הגסטפו בהר השואבים. גורש לאושוויץ. אחרי השחרור היה פעיל ב"בריחה וב"הגנה". עלה ארצה ב1948והצטרף לקיבוץ יסעור. ב1960 עזב את הקיבוץוהתיישב בבית לחם הגלילית. נפטר ב2002

יוצר הזיכרון

דניאל בן דב

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
דניאל  בן דב
דניאל בן דב