יוסף זינגר

(1923-1997)
Date of death : 7/19/1997Place of death : מושב בית זית

Short Biography


Born וולובץLived

סיפור חיים

למד את מקצוע הבגרות. עבר לבודפשט בה הכיר את יוסף גרדוש, נשקה וצבי גולדפרב
וחברי 'דרור' אחרים. לאחר כניסת הגרמנים להונגריה בי19.3.1944, ניסה לעבור במסגרת
הטיול לרומניה, נתפס ונכלא בבתי סוהר שונים. בסוף אוגוסט 1944 הצליחו חברי
תנועתו לשחררו. יוסף זינגר חזר לבודפשט ועסק, בתור נגר, בהקמת הבונקרים של
תנועתו בשדרות הונגריה ובהיוושוולג'. לאחר תפיסת
השלטון בידי מפלגת 'צלב ההץ' בי15.10.1944 היה מן האחראים לאספקת מזון וציוד
לבונקרים. שני הבונקרים התגלו על ידי הפשיסטים. יוסף זינגר שהה בבונקר בשדרות.
הונגריה והיה בין אלה שנאלצו להיכנע לפשיסטים. הובא לבתי סוהר שונים, עונה
ונחקר, אולם לבסוף שוחרר במבצע נועז של תנועות הנוער החלוציות ויחד עם קבוצת
חברים מבית הסוהר הצבאי בשדרות מרגיט הובא לסניף הצירות השווייצרית ברחוב
 עלה לארץ. חי במושב בית זית.

יוצר הזיכרון

דניאל בן דב

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
דניאל  בן דב
דניאל בן דב