לב זוננברג

(1912-1942)
Date of death : 7/20/1942Place of death :

Short Biography


Born נובי סאד - novi sadLived

סיפור חיים

נתפס על ידי הז'נדרמריה ההונגרית בגלל השתתפותו בהתארגנות אנטי-פשיסטית. נידון לעבודת פרך, נשלח עם פלוגה של עבודת כפייה לאוקראינה ושם נספה.

יוצר הזיכרון

דניאל בן דב

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
דניאל  בן דב
דניאל בן דב