אסתר ורדי

(1922-2005)
Date of death : 2005Place of death :

Short Biography


Born טיאצ'יב- TécsőLived

סיפור חיים

מוצאה ממשפחה חרדית. ב־1942 הצטרפה לתנועתה ובמרס 1944 הגיעה לבודפשט.
אחרי כיבוש הונגריה על־ידי הגרמנים ירדה למחתרת, ובזכות המראה הארי שלה עסקה
בשליחותה, בהוצאת תעודות אותנטיות ממשרדי הממשלה ומסירתן לנזקקים. נשלחה
לקישווארדה ובאמתחתה תעודות מזויפות וכסף עבור יהודי הגטו, כדי
שיוכלו לברוח. נעצרה על יד הז'נדרמים ההונגרים, אך בלכתה לשירותים, הצליחה
להעלים את התעודות המזויפות. לאחר כמה ימי חקירה, בהם לא סיפרה להם דבר על
שליחותה, אך גילתה את היותה יהודייה, נשלחה לבית סוהר בבודפשט וכעבור שלושה
שבועות גורשה לאושוויץ ולברגן - בלזן. ב-19.4.1945  שוחררה. חזרה לבודפשט וביולי
יצאה בדרכה לארץ. שהתה במחנות בקפריסין ובעתלית. חברת קיבוץ העוגן.