ירמיהו רבס

(1926-1944)
Date of death : 1944Place of death : אושוויץ

Short Biography


Born בודפשטLived בודפשט

סיפור חיים

למד בגימנסיה היהודית בבודפשט, חבר תנועת מנעוריו. עם חידוש פעילות תנועות הנוער הציוניות בראשית 1944, נשלח לעיר 'קאשה', לריכוז הקן . אחרי כניסת הגרמנים להונגריה ב-19.3.1944 חזר לבודפשט, והצטרף לפעילות המחתרת . כתוצאה מהלשנה נתפס בדירתו בה גר בזהות בדויה כארי, וגורש לאושוויץ שם נספה. 

יוצר הזיכרון

מאי אהרוני

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
מאי אהרוני
מאי אהרוני