גיורא ליינר
Leiner Gyorgy
(1924-1983)
Date of death : 1983Place of death :

Short Biography


Born קאשה; קושיצהLived געתון

סיפור חיים

הצטרף לתנועה בראשית שנות ה־30. עבר לבודפשט ושהה במעון לילדים עובדים

ברחוב זילדמאלי Zoldmali)). אחר כך עבד כאח בבית החולים היהודי. אחרי הכיבוש

הגרמני ב-19.3.1944, מאחר שידע מעט סלובקית, עבר לסלובקיה והצטרף למרד במסגרתו

לחם כפרטיזן. עלה לארץ והצטרף לקיבוץ געתון. עזב את הקיבוץ. נפטר בעקבות

תאונת דרכים.