אריה פונק
Funk Lajos
(1920-1944)
Date of death : 1944Place of death : Auswitch

Short Biography


Born CsokmoLived

סיפור חיים

בתחילת 1940 הצטרף לתנועה וב-1941 לארגון 'סלע' שבמסגרתו יצא להכשרה. אחרי סגירת ההכשרה עבד בבניין. היה פעיל בסיוע לפליטים שהגיעו מסלובקיה ומפולין להונגריה. אחרי ששמחה הונוואלד, מראשי תנועתו, נתפס בסוף פברואר 1942 יחד עם חברים נוספים, גם הוא נשלח למחנה לעבודת כפייה בגאראן'. הצליח להשתחרר ויחד עם חברתו, יהודית שארף (הרטמן), צורף ל'טיול' לרומניה. שניהם נתפסו ברכבת. יהודית נכלאה בבית הסוהר מושונ'י בבודפשט, משם גורשה לאושוויץ. אריה הועבר לעיר סולנוק, בה רוכזו יהודי האזור, וביניהם בני משפחתו. שם הושפל ועונה בפומבי ונשלח יחד עם כל היהודים לאושוויץ.

יוצר הזיכרון

שיר מושקוביץ

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שיר מושקוביץ
שיר מושקוביץ