רות עצמוני
Reich Edit
(1926)

Short Biography


Born RakospalotaLived נהריה

סיפור חיים

למדה בגימנסיה היהודית בבודפשט. ב- 1940 הצטרפה לתנועה. סייעה לפליטים חברי תנועתה שהגיעו מסלובקיה, פולין וקרפטורוס לבירת הונגריה. עסקה בהשגת תעודות אותנטיות במשרדי רישום האוכלוסין ובחלוקתן. יצאה מהונגריה ברכבת של ה'ועדה לעזרה והצלה'. עלתה לארץ, הצטרפה לגרעין בקבוצת כנרת וב- 1946 עלתה, יחד עם חבריה לעין זיתים. תושבת נהריה.

יוצר הזיכרון

שיר מושקוביץ

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שיר מושקוביץ
שיר מושקוביץ