קיין זאב נחמיה
Zeev Nehemiah Kein

Short Biography

Spouse (Wife) נחמיה רבקה
Camps אושוויץ

Born טרנסילבניהLived

סיפור חיים

התמונה לקוחה מבית להיות בית לזיכרון ותיעוד השואה בחולון

יוצר הזיכרון

יעל דביר פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל דביר פרי
יעל דביר פרי