רבקה נחמיה

Short Biography

Camps אושוויץ

Born TransilvaniaLived

סיפור חיים

מבית רוט,
התמונה לקוחה מבית להיות, בית לתיעוד וזיכרון השואה בחולון

יוצר הזיכרון

יעל דביר פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל דביר פרי
יעל דביר פרי