שם פרטי לא ידוע קאלוש מוקצבו

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

התמונה לקוחה מ"בית להיות" בית להנצחת השואה בחולון. לא ידוע מה עלה בגורלם.

יוצר הזיכרון

ליאם סאלי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ליאם סאלי
ליאם סאלי