לא ידוע ניפוסי

Short Biography


Born kableLived

סיפור חיים

התמונה לקוחה מ"בית להיות", בית לתיעוד השואה בחולון.
לצערנו נמצא מידע מועט על המצולמים בה: שם משפחתם הוא ניפוסי ושמם הפרטי של האם והבן לא ידועים. הם גרו במקום הנקרא קבלה שבפולין ולא ידוע מה עלה בגורלם.

יוצר הזיכרון

אמילי טלגין

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
אמילי טלגין
אמילי טלגין