ניטקה מינדל

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

דף הנצחה לנספה - יש ביד ושם מינדל נטליה ולא ידוע אם נרצחה או לא אלא רק שפונתה -התמונה מבית להיות, בית לתיעודו זכרון השואה בחולון

יוצר הזיכרון

נטלי שמלוב

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
נטלי שמלוב
נטלי שמלוב