רוזה צוורלינג

Short Biography

Parents (Mother) צוורלינג נלה
Camps אושוויץ

Born אושוויציםLived אושוויצים

סיפור חיים

התמונה נמצאה בארכיון בית להיות, להנצחת השואה בחולון

יוצר הזיכרון

יעל דביר פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל דביר פרי
יעל דביר פרי