נלה צוורלינג

Short Biography

Camps אושוויץ

Born אושוויציםLived אושוויצים

סיפור חיים

נמצאה בתמונה עם שמה ותמונת בתה בבית להיות בית להנצחת השואה בחולון

יוצר הזיכרון

יעל דביר פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל דביר פרי
יעל דביר פרי