חנוך אפטפלבאום
Hanoch Apetplbaum

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

התמונה לקוחה מבית להיות בית להנצחת השואה בחולון. אין לנו פרטים על חנוך מעבר לשמו ולתמונה ולידיעה שנרצח במלניק שבפולין.

יוצר הזיכרון

יעל פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל פרי
יעל פרי