חנה זינגלבאום
Hana Zingerbaum

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

התמונה לקוחה מבית להיות בית להנצחת השואה בחולון. אין לנו פרטים מעבר לתמונה ומה הקשר בין האנשים.

יוצר הזיכרון

יעל פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל פרי
יעל פרי