ג'ורג' ווסל
Georges Wachtel

Short Biography


Born וינהLived

סיפור חיים

אנו יודעים על ג'ורג' שהוא הגיע מוינה אך אין לנו פרטים נוספים מה קרה לו בהמשך דרכו. 

יוצר הזיכרון

זיוה ממיסטבלוב

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
זיוה ממיסטבלוב
זיוה ממיסטבלוב
טסט
+++++