לא ידוע שם פרטי אלהרנד

Short Biography


Born Lived

סיפור חיים

התמונה לקוחה מ"בית להיות", בית להנצחת השואה בחולון. אין לנו פרטים מעבר לתמונה. 

יוצר הזיכרון

ירין גולדשטיין

קשר לדף הזיכרון

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ירין גולדשטיין
ירין גולדשטיין