לואיס אברהם בליפנט
Louis Abraham Belifante
(1940-1944)
Date of death : 10/25/1944Place of death : מחנה השמדה אושוויץ

Short Biography

Camps אושוויץ

Born קטויק Lived קטויק

סיפור חיים

לפי אחד מהאתרים הוריו הם: Adriaan Belinfante and Rachel Abas.
אחיו:
 and  
 

יוצר הזיכרון

יעל דביר פרי

קשר לדף הזיכרון מתנדב/ת

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יעל דביר פרי
יעל דביר פרי