יהודה מדז'ינסקי

Date of death : 4/20/2013Place of death :

Short Biography

Camps לודז'

Born Lived

סיפור חיים

יהודה נולד ב 14.1.1935 בלודז' בפולין בן למשפחה גדולה אביו היה בעל מפעל וחנויות לטקסטיל. במהלך 1940 התחילה משפחתו לנוס מהגטו ליערות וחצתה לגבולות שונים סמוכים במטרה לברוח לשלטון הרוסי. בשלב מסוים הגיעו לסיביר ושם היו כשנה והוריו עבדו במכרות פחם. לאחר מכן גוייס אביו- פנחס לצבא האדום ונפרד ממשפחתו. בינתיים אבי יהודה אמו ושלוש אחיותיו חיו מקצבה צבאית שקיבלו משירות האב בצבא האדום. כך היו כשנתיים...לאחר תקופה נשלח למשפחתו של אבי מכתב ובו מודיעים כי אביו הוכרז כנעדר במהלך קרב בנוסף קיבלו אות גיבור על לחימתו והקרבתו. בתום המלחמה אבי ומשפחץו ניסו לחזור לפולין אך לא היה לאן הכל היה הרוס ונלקח בידי הפולנים. משפחתו נדדה כארבע שנים נוספות במחנות עקורים בגרמניה ולאחר מכן הועלתה לארץ באוניה בשנת 1949 .אבי מהר מאוד למד ורכש מקצוע והחל לפרנס את משפחץו. בגיל 17 התגייס לצנחנים ל 101 והיה צנחן. נלחם במלחמות ישראל. בשנת 1957 התחתן עם עדינה בחדרה ונולדו לו 3 ילדים : פנחס ז"ל, עליזה ואני סמדר. הוא הקים משפחה לתפארת ונפטר בשיבה טובה בגיל 80 שמשאיר אחריו שתי שנות וחמישה נכדים.

יוצר הזיכרון

סמדר מטרי

קשר לדף הזיכרון

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
סמדר מטרי
סמדר מטרי