לאה צוקרמן

(1912-1942)
Date of death : 8/20/1942Place of death :
Place of Burial : אין - Plot No. -
Display Map

Short Biography


Born JasloLived Jaslo

סיפור חיים

לאה צוקרמן הייתה אחות אבי. אשה יפה, ב עלת קול אלט מנהלת חשבונות במקצועה ואף מורה. סרבה להצעה לעלות לארץ בסרטיפיקאט עם בחור מעיירתה, כי לא רצתה להשאיר את בני המשפחה מאחור. נרצחה עם אחותה - דודתי - רחל בגטו או במחנה בלז'ץ.

יוצר הזיכרון

ד"ר לאה טייכר

קשר לדף הזיכרון uncle

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ד"ר לאה טייכר
ד"ר לאה טייכר