חיימ מאיר פרל
Chaim Meir Perl
(1920-1941)
Date of death : 1/1/1941Place of death :

Short Biography


Born נובה זמקיLived נובה זמקי

סיפור חיים

חיים מאיר פרל, הבן הבכור בין שישה ילדים של יעקב ישראל ונכה ינטה לבית פרל, נולד בשנת 1920 בנובה זמקי, סלובקיה. בהיותו בן 19 בערך גויס לצבא ההונגרי. בינואר 1941 קיבלה המשפחה מברק מהצבא ההונגרי שהבן נעדר. מפי חברים שחזרו לאחר המלחמה נודע למשפחה שחיים מאיר נהרג. יום מותו נקבע ליום א' בשבט תש"א, 29.01.1941. מקום קבורתו לא נודע.

יוצר הזיכרון

יהודית זינגר

קשר לדף הזיכרון Niece

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יהודית זינגר
יהודית זינגר