שלום רפמן

(1927-1942)
Date of death : 1942Place of death :
Place of Burial : מחנה בלזץ - Plot No. -
Display Map

Short Biography

Camps בלז'ץ

Born זמושץLived

סיפור חיים


שלום יליד 1927
נרצח במחנה השמדה בלזץ

יוצר הזיכרון

יחיאל נרקיס

קשר לדף הזיכרון Cousin

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יחיאל נרקיס
יחיאל נרקיס