שרה רפמן

(1934-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Camps בלז'ץ

Born Lived

סיפור חיים

שרה ילידת 1934 
נרצחה בבלזץ

יוצר הזיכרון

יחיאל נרקיס

קשר לדף הזיכרון Cousin

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יחיאל נרקיס
יחיאל נרקיס