יעקב אורן
Shlomo
(1916-1942)
Date of death : 8/16/1942Place of death : Piaski

Short Biography


Born PiaskiLived Piaski

סיפור חיים

עדות ראייה של בן העיירה ששרד מתוך ספר הקהילה פיאסקי:

"היה שם (במחנה פיאסקי) גרמני אכזר בשם קורט אנגלס (מפקד מחנה איזביצ'ה) שהיה מתרוצץ על אופנוע והיה שודד והורג. יום אחד נכנס יעקב-שלמה אורן ליודנראט לשוחח עם ראשו, מנדל פוליסצקי ובידו מזוודה. מיד בא אחריו אותו קורט אנגלס שחשד ביעקב-שלמה שמא הוא מסתיר משהו. אבל המזוודה היתה ריקה. אכזבתו הדליקה את חרונו והוא ציווה עליו להתפשט, הדליק סיגריה ושרף את בשרו של יעקב-שלמה ולאחר שעינה אותו שעה ארוכה, הוציא אקדח, ירה בו והרגו. זה לא היה מקרה חריג. לא נוכל למנות את כל מעלליו שהיו רבים מספור, אולם נוסיף עליו עוד סיפור המדגים את אכזריותו המיוחדת של קורט אנגלס שהייתה אופיינית לו משום שהייתה כרוכה באהבת הבצע שלו מזה, והאכזריות פושעת איומה מזה."

A testimony that was given by a survivor from Piaski:

“There was a cruel German commander in the camp (Piaski) named Kurt Engels who used to drive his bike, rob and kill innocent people. One day, Yaakov Shlomo Oren came into the Judenrat office with a suitcase in his hand to talk to Mendel Polisesky (Piaski’s judenrat chief officer). Kurt Engels who followed him came into the office. Engels suspected that Yaakov Shlomo hiding something in his suitcase, but it was empty. With anger and disappointment, Engels ordered Yaakov Shlomo to take-off his clothes, and then he started to burn his body with a cigarette, tortured him for a long time and then shoot him dead.”


יוצר הזיכרון

Hadas Oren

קשר לדף הזיכרון Niece

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
Hadas Oren
Hadas Oren